ESITELMÄT 2024

Pirkanmaan Maanrakennuspäivät 16.1.2024

MR-Päivät 2011...

Pirkanmaan Maanrakennuspäivät 2011-2023

PYRY

Pirkanmaan yhdyskuntatekniikan yhteistyöryhmä PYRY ry:n tarkoituksena on toimia osapuolten välisenä neuvottelukuntana alan opetusta ja kehitystä koskevissa kysymyksissä.

 

PYRY:n toiminta keskittyy seuraaville sektoreille: koulutustoiminta, tutkimustoiminta, opiskelijoiden ohjattu työharjoittelu, teknillisen kehityksen seuraaminen ja tiedottaminen eri osapuolten välillä, yrittäjämyönteisen hengen ja työmotivaation kehittäminen, sekä  yhdyskuntarakennusalan arvostuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.